SẢN PHẨM XEM NHIỀU

Lỗi không đăng nhập được trang nộp thuế điện tử

 Lỗi không tải được Phần mềm hỗ trợ thuế điện tử trên google chrome- không nộp được thuế điện tử

Các bạn vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1: Cập nhập phiên bản mới nhất của google để tải được Bộ cài đặt của Web: https://thuedientu.gdt.gov.vn

Sau khi cập nhập xong thì đang nhập vào : https://thuedientu.gdt.gov.vn

Tiếp theo ta tải  Hướng dẫn ở cuối trang web sau đó làm theo từng bước trong hướng dẫn  là được.

 

Sau khi tải xong giải nén  và cài đặt xong thì tắt web đi rồi mở lại Đăng nhập và nhập là được.

Chúc mọi người thành công.

Chia sẻ: