SẢN PHẨM XEM NHIỀU
Thép ống 49
  • Thép ống 49
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 4927
    • Thép ống đúc đen / ng  hàn, mạ kẽm nhúng nóng.
    • : ASTM A53/A106/API5L Grade B.....
  • Chia sẻ:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
DN

Wall Thickness
SCH10 - SCH XXS 

DN6 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
DN8 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
DN10 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
DN15 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
DN20 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
DN25 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
1/4 42 1 \\\'\\\'DN40 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
DN50 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
1/2 73 3\\\'\\\' 88.9 3\\\'\\\'DN90 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
DN100 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
1/2 127 5\\\'\\\' 141 6\\\'\\\' 168.3 7\\\'\\\' 193.7 8\\\'\\\' 219 9\\\'\\\' 245 10\\\'\\\' 273 11\\\'\\\' 298.5 12\\\'\\\' 325.6 14\\\'\\\' 355.6 16\\\'\\\' 406 18\\\'\\\' 457 20\\\'\\\' 508 22\\\'\\\' 558.8 24\\\'\\\' 610   SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS