SẢN PHẨM XEM NHIỀU
Thép ống 160
  • Thép ống 160
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 5041
    • Thép ống đúc đen / ng mạ kẽm nhúng nóng.

    • Tiêu chuẩn: ASTM A53/A106/API5L Grade B.....

  • Chia sẻ:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Size Inches DN Đường kính ngoài /Ouside Diameter (mm) - Ø

Wall Thickness
SCH10 - SCH XXS 

1/8'' DN6 10.29 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
1/4'' DN8 14 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
3/8'' DN10 17 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
1/2'' DN15 21 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
3/4'' DN20 27 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
1'' DN25 34 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
1''1/4 DN32 42 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
1 ''1/2 DN40 48 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
2'' DN50 60 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
2 ''1/2 DN65 73 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
3'' DN80 88.9 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
3'' 1/2 DN90 101.6 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
4'' DN100 114.3 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
4'' 1/2 DN115 127 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
5'' DN125 141 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
6'' DN150 168.3 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
7'' DN175 193.7 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
8'' DN200 219 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
9'' DN225 245 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
10'' DN250 273 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
11'' DN275 298.5 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
12'' DN300 325.6 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
14'' DN350 355.6 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
16'' DN400 406 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
18'' DN450 457 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
20'' DN500 508 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
22'' DN550 558.8 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
24'' DN600 610 SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH60, SCH80, SCH 100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
 
Sản phẩm cùng loại