SẢN PHẨM XEM NHIỀU
SUS 304 - 201

  • SUS 304 - 201
  • Mã sản phẩm: SUS
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 2334
  • Tiêu chuẩn ASTM A312, ASTM A2 13, JIS 3459

     

  • Chia sẻ:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

QUY CÁCH INOX:

INOX
ỐNG VÀ HỘP
Độ dày

2
2.5
 (mm)
3
 (mm)
3.5
 (mm)
4
 (mm)
4.5
 (mm)
5.5
 (mm)
Vật liệu
DN15 - Ø21.34 x x x         SUS 304/201
DN20 - Ø26.67 x x x         SUS 304/201
DN25 - Ø34.4 x x x x x     SUS 304/201
DN32 - Ø42.16 x x x x x x   SUS 304/201
DN40 - Ø48.26 x x x x x x x SUS 304/201
DN50 - Ø60.33 x x x x x x x SUS 304/201
DN60 (65) - Ø76.03 x x x x x x x SUS 304/201
DN80 - Ø88.9 x x x x x x x SUS 304/201
DN90 - Ø101.6 x x x x x x x SUS 304/201
DN100 - Ø114.3 x x x x x x x SUS 304/201
DN125 - Ø141.3 x x x x x x x SUS 304/201
DN150 - Ø168.28 x x x x x x x SUS 304/201
DN200 - Ø219.08 x x x x x x x SUS 304/201
DN250 - Ø273.05 x x x x x x x SUS 304/201
30 x 60 x x x x x     SUS 304/201
40 x 80 x x x x x     SUS 304/201
60 x 60 x x x x x     SUS 304/201
40 x 40 x x x x x     SUS 304/201
50 x 50 x x x x x     SUS 304/201