SẢN PHẨM XEM NHIỀU

Thép ống ASTM106/API5L| Thép hộp vuông|Thép hộp chữ nhật|Thép mạ kẽm nhúng nóng| Thép ống đúc cắt lẻ|Hộp 100x100x5, Vuông 150x150x10, Hộp 70x140, Hộp 75x125, Hộp 75x150, Hộp 100x150, Hộp 100x200.H

Thép ống ASTM106/API5L| Thép hộp vuông|Thép hộp chữ nhật|Thép mạ kẽm nhúng nóng| Thép ống đúc cắt lẻ|Hộp 100x100x5, Vuông 150x150x10, Hộp 70x140, Hộp 75x125, Hộp 75x150, Hộp 100x150, Hộp 100x200.H

Thép ống ASTM106/API5L| Thép hộp vuông|Thép hộp chữ nhật|Thép mạ kẽm nhúng nóng| Thép ống đúc cắt lẻ|Hộp 100x100x5, Vuông 150x150x10, Hộp 70x140, Hộp 75x125, Hộp 75x150, Hộp 100x150, Hộp 100x200.H

THÉP ỐNG TRÒN

THÉP ỐNG ĐÚC - CẮT LẺ

THÉP HỘP

THÉP TẤM